Κρυπτεια (Μελανόμορφη) / Krypteia (Black-figured)

 

ΚΡΥΠΤΕΙΑ 2 ΜΠΛΟΚ

 

 

 

Advertisements