Γρύπας / Griffin

γρυπαςΟ γρύπας ήταν ένα μυθικό υβριδικό πλάσμα με σώμα, ουρά και πόδια λιονταριού,  ενώ είχε κεφάλι και φτερά αετού.Επειδή το λιοντάρι παραδοσιακά θεωρείται ο βασιλιάς των θηρίων και ο αετός , ο βασιλιάς των πουλιών, ο γρύπας πιστεύεται ότι ήταν ένα ιδιαίτερα ισχυρό και μεγαλοπρεπές πλάσμα.Θεωρήθηκε επίσης ως βασιλιάς όλων των πλασμάτων.Οι γρύπες είναι γνωστοί για τη φύλαξη  θησαυρών όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος.Ενώ λοιπόν  εμφανίζονται συχνότερα στην τέχνη και την παράδοση της Αρχαίας Ελλάδας , υπάρχουν αναπαραστάσεις τους στην περσική και αιγυπτιακή τέχνη που χρονολογείται πριν από το 3000 π.Χ.Απεικονίζονται ήδη απο τον 15ο αιώνα π.Χ. σε τοιχογραφίες στην Αίθουσα του Θρόνου απο την Εποχή του Χαλκού στο Παλάτι της Κνωσσού.Ο Αθηναίος τραγικός ποιητής Αισχύλος, στο έργο του ”Προμηθέας” τοποθετεί τους Γρύπες στην Αιθιοπία:” Να φυλαχτείς κι απ’ άλλο θέαμα φοβερό τους γρύπες, τα βουβά τα’ αγριόσκυλα του Δία . . . ”.Αποκαλούνταν επίσης και ”Κυνηγοί του Δία”.

 The griffin is a mythical hybrid creature with the body, tail, and back legs of a lion, the head and wings of an eagle.Because the lion was traditionally considered the king of the beasts and the eagle the king of birds, the griffin was thought to be an especially powerful and majestic creature.The griffin was also thought of as king of all creatures.Griffins are known for guarding treasure and priceless possessions. While griffins are most common in the art and lore of Ancient Greece, there is evidence of representations of griffins in Ancient Persian and Ancient Egyptian art dating back to before 3000 BC.Early depictions of griffins in Ancient Greek art are found in the 15th century BC frescoes in the Throne Room of the Bronze Age Palace of Knossos.It continued being a favored decorative theme in Archaic and Classical Greek artIn Aeschylus, Prometheus warns Io about them: “…Beware of the sharp-beaked hounds of Zeus that do not bark, the Grypes (Griffins)…” They were called “hounds of Zeus” throughout other tales as well.

 

 

 

Advertisements