Η κοιμωμένη Ερινύς / The sleeping Fury

κοιμωμενη Ερινυς

 

Οι Ερινύες ήταν γυναικείες χθόνιες θεότητες εκδίκησης στην ελληνική μυθολογία.

Furies , also known as Erinyes , were female chthonic deities of vengeance in Greek mythology.

Advertisements