Ανάκλιντρο / Kline (Couch)

ανακλιντρο Το ανάκλιντρο ήταν ένας τύπος αρχαιοελληνικού επίπλου το οποίο στο ένα άκρο διέθετε μία ανασηκωμένη ράχη.Το χρησιμοποιούσαν κυρίως στην διάρκεια των συμποσίων αλλά και για ξεκούραση.Συνήθως ήταν κατασκευασμένα εξ’ολοκλήρου απο ξύλο , κάποιες φορές όμως διέθεταν πόδια απο μπρούντζο που αναπαριστούσαν πόδια ζώου.Κάτω απο το ανάκλιντρο συνήθως τοποθετούσαν τα χαμηλά τους τραπέζια τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν τρία πόδια.

The kline was a type of ancient greek furniture which at one edge was slightly raised.It was used mainly during the symposium and for relaxation. Usually they could be made entirely of wood, but sometimes had bronze legs cast in animal styles.Under the kline ancient greeks were placing their low tables which usually had three legs.

 

 

 

Advertisements