Καλυδώνιος κάπρος / Calydonian boar

καλυδωνιος καπρος τελικο

Ο Καλυδώνιος κάπρος ήταν ενα δυνατό τέρας της ελληνικής μυθολογίας , το οποίο δρούσε  στην περιοχή  Καλυδώνα της Αιτωλίας.Εξολοθρεύτηκε στο περίφημο ”κυνήγι του καλυδώνιου κάπρου” , στο οποίο έλαβαν μέρος πολλοί ήρωες της αρχαίας Ελλάδας.Ο Βακχυλίδης ( 518 – 452 π.Χ.) τους αποκάλεσε ”άριστους των Ελληνων”.

 Calydonian boar was a powerful monster of Greek mythology , at the region of Calydon in Aetolia.It was killed in the so called Calydonian Hunt in which took part many heroes of the ancient Greece. Bacchylides ( 518 – 452 B.C) called them ”best of the Hellenes”.

 

Advertisements