Μεσόγειος Θάλασσα / Mediterranean Sea

γαλανομορφη 1

 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τον μεγαλύτερο ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο στον κόσμο.Ηδη από την 7η χιλιετία π.Χ. οι κάτοικοι είχαν αναπτύξει ένα τεράστιο εμπορικό δίκτυο στην Μεσόγειο με αφετηρία τις παράλιες περιοχές  τόσο του ηπειρωτικού κορμού όσο και των νησιωτικών μελών.Απο εκείνη την χιλιετία και για περίπου 6 και πλέον χιλιετίες , οι παράκτιες εγκαταστάσεις ( ιερά, οικισμοί , λιμάνια ) ανέρχονταν σε μερικές εκατοντάδες  . . . οι οποίες όμως στις μέρες μας βρίσκονται κάτω από την στάθμη της θάλασσας είτε ολικώς είτε μερικώς , λόγω της βαθμιαίας ανύψωσης της.Ο Γάλλος φιλόλογος και αρχαιολόγος Salomon Reinach (1858-1932) το 1925 σε ένα συνέδριο αποκάλεσε την Μεσόγειο ”…το μεγαλύτερο υποβρύχιο μουσείο του κόσμου …”.Εκτός όμως από την αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι ( 3.8 – 4 % ), η Μεσόγειος είναι και για έναν άλλο λόγο αφιλόξενη προς τα αρχαία ναυάγια . . . μεγάλο μέρος των ναυαγίων της βρίσκεται σε βάθος πολλές φορές μικρότερο των 25 μέτρων , με αποτέλεσμα η ρεστία ( συνεχής κυματισμός της θάλασσας ) είτε να τα τσακίζει πάνω στον βράχινο βυθό , είτε να τα μετακινεί συνεχώς μπρος-πίσω διαλύοντας τα.Τέλος στα ρηχά νερά είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο η ανθρώπινη ”επέμβαση”  , η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι καταστροφική.

Greece is one of the countries with the largest marine archaeological wealth in the   world.From the 7th millennium B.C. residents had developed a huge commercial network in the Mediterranean, starting with the coastal areas of both mainland and island parts.From that millennium and for about 6.000 years , coastal facilities (sanctuaries, settlements, ports) amounted to some hundreds . . . which nowadays lie under the sea level wholly or partly due to the gradual rise of the water level.French philologist and archaeologist Salomon Reinach (1858-1932) in 1925 at a conference called the Mediterranean sea ” … the largest underwater museum in the world …”. But apart from its increased salt content (3.8 – 4%) the Mediterranean is inhospitable  for another reason to ancient shipwrecks . . . Much of shipwrecks located in depth less than 25 m, as a result the swell crushes them on the rocky bottom or constantly move back and forth dissolving them.In shallow waters human interferenceis a very frequent factor , which in the vast majority of cases is catastrophic.

 

Advertisements