Ζευς – Ησίοδος / Zeus – Hesiod

ζευς τιμωρος

” . . . σ’εκείνους όμως που τους νοιάζει η αδικία η κακή και τ’ άθλια έργα , ορίζει τιμωρία ο Ζευς που μακριά ηχεί , ο γιός του Κρόνου . . . ”                           στ. 238 –  239

” . . . But for those who practise violence and cruel deeds far-seeing Zeus, the son of Cronos, ordains a punishment . . . ”                  Hesiod , Works and Days : ll.   238 – 239

 

Advertisements