Πάνας / Pan

παναςδασος4

 

” . . . και Πάνα τον ονόμασαν ( οι Ολύμπιοι ) γιατί πάντων τις φρένες έτερψε . . . ”

Ομηρικός Υμνος προς Πάνα

” . . . and they ( the Olympians ) called the boy Pan  because he delighted all their hearts . . . ”

Homeric hymn to Pan 

Advertisements