Συρακουσία / Syracusia

συρακουσια εγχρωμη με μαυρο2

 

συρακουσια11

 

Η Συρακουσία ήταν ένα  αρχαίο ελληνικό πλοίο 110 μέτρων , που σχεδιάστηκε από τον Αρχιμήδη και χτίστηκε γύρω στο 240 π.Χ., από τον Αρχία της Κορίνθου υπό τις διαταγές του Ιέρωνα Β ‘των Συρακουσών, λέγεται  ότι ήταν το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς της αρχαιότητας. Επλευσε  μόνο μια φορά , από τις Συρακούσες της Σικελίας στην Αλεξάνδρεια του Πτολεμαικού Βασιλείου.

Syracusia was a 110 m  ancient Greek ship ,  designed by Archimedes and built around 240 BC by Archias of Corinth on the orders of Hieron II of Syracuse , sometimes claimed to be the largest transport ship of antiquity. She only sailed once, from Syracuse in Sicily to Alexandria in the Ptolemaic Kingdom.

 

 

 

Αχιλλεύς εναντίον Εκτορα / Achilles Vs Hector

οπλιτες4

 

 

” . . . Είπεν αυτά κι έσυρ’ ευθύς ακονημένο ξίφος που στο μηρί του εκρέμουνταν και δυνατό και μέγα, μαζώχθη και ωσάν αετός εχύθ’ υψηλοπέτης  που στην πεδιάδα χύνεται μέσ’ από μαύρα νέφη  λαγόν ν’ αρπάξει άνανδρον ή τρυφεράν αρνάδα  τόσο και ο Έκτωρ όρμησε τινάζοντας το ξίφος . . . ”       

Ιλιάς  ραψωδία Χ   στ: 306 – 311

 

” . . . So saying, he drew his sharp sword that hung beside his flank, a great sword and a mighty, and gathering himself together swooped like an eagle of lofty flight that darteth to the plain through the dark clouds to seize a tender lamb or a cowering hare; [310] even so Hector swooped, brandishing his sharp sword . . . ”

Iliad book 22 l.l: 306 – 311