Αχιλλεύς εναντίον Εκτορα / Achilles Vs Hector

οπλιτες4

 

 

” . . . Είπεν αυτά κι έσυρ’ ευθύς ακονημένο ξίφος που στο μηρί του εκρέμουνταν και δυνατό και μέγα, μαζώχθη και ωσάν αετός εχύθ’ υψηλοπέτης  που στην πεδιάδα χύνεται μέσ’ από μαύρα νέφη  λαγόν ν’ αρπάξει άνανδρον ή τρυφεράν αρνάδα  τόσο και ο Έκτωρ όρμησε τινάζοντας το ξίφος . . . ”       

Ιλιάς  ραψωδία Χ   στ: 306 – 311

 

” . . . So saying, he drew his sharp sword that hung beside his flank, a great sword and a mighty, and gathering himself together swooped like an eagle of lofty flight that darteth to the plain through the dark clouds to seize a tender lamb or a cowering hare; [310] even so Hector swooped, brandishing his sharp sword . . . ”

Iliad book 22 l.l: 306 – 311

Advertisements