Συρακουσία / Syracusia

συρακουσια εγχρωμη με μαυρο2

 

συρακουσια11

 

Η Συρακουσία ήταν ένα  αρχαίο ελληνικό πλοίο 110 μέτρων , που σχεδιάστηκε από τον Αρχιμήδη και χτίστηκε γύρω στο 240 π.Χ., από τον Αρχία της Κορίνθου υπό τις διαταγές του Ιέρωνα Β ‘των Συρακουσών, λέγεται  ότι ήταν το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς της αρχαιότητας. Επλευσε  μόνο μια φορά , από τις Συρακούσες της Σικελίας στην Αλεξάνδρεια του Πτολεμαικού Βασιλείου.

Syracusia was a 110 m  ancient Greek ship ,  designed by Archimedes and built around 240 BC by Archias of Corinth on the orders of Hieron II of Syracuse , sometimes claimed to be the largest transport ship of antiquity. She only sailed once, from Syracuse in Sicily to Alexandria in the Ptolemaic Kingdom.