Ιππαλεκτρυών / Hippalectryon

IMG_20151022_150625τελικο