Ανθρωπος – ταύρος / Bull Man

ανθρωπος ταυροςΤΕΛΙΚΟ

 

IMG_20160102_002815

 

Η αναπαράσταση είναι βασισμένη σε νόμισμα του 15ου αιώνα π.Χ., που δείχνει ένα υβριδικό πλάσμα  μισό-ταύρο μισό άνθρωπο, το οποίο βρέθηκε στο σπήλαιο Δικταίο Αντρο της Κρήτης.Το σπήλαιο είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο διάσημα από τα 3.000 σπήλαια της Κρήτης και 8.500 της Ελλλάδας.Είναι στο εντυπωσιακό Δικταίο Αντρο, πλούσιο σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες, που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, και για το λόγο αυτό, ήταν ήδη γνωστό στην αρχαιότητα, αφιερωμένο στη λατρεία του μέγιστου των θεών, όπως διαπιστώθηκε από τα πολλά αφιερώματα που βρέθηκαν εκεί.

A sketch based on a coin of 15th century B.C., showing a hybrid creature half-bull , half-human , found in the The Dikteon Cave, Crete.The cave is one of the most important and famous of the 3,000 caves in Crete and the 8,500 in Greece.It is in the impressive Dikteon Cave, rich in stalagmites and stalactites, that Zeus was born according to greek mythology, and for that reason , it was already famous in antiquity, dedicated to the worship of the greatest of the gods, as the many offerings found there indicate.

Advertisements