Παν / Pan

παναςπορτραιτο

0-07751300-1335179083Στην ελληνική μυθολογία, ο Πάνας , γιος του Ερμή , θεωρείται ο θεός της πανίδας , των βοσκών και των κοπαδιών, της φύσης γενικότερα και σύντροφος των Νυμφών. Έχει τα οπίσθια πόδια και κέρατα κατσίκας,  όπως ο Φαύνος ή ο σάτυρος .Κατά την επικρατέστερη εκδοχή γεννήθηκε στην Αρκαδία , αναγνωρίζεται επίσης ως θεός των πεδίων, των  ελαιώνων και των δασωμένων κοιλάδων.Εξαιτίας αυτού, ο Πάνας συνδέεται με τη γονιμότητα και την εποχή της άνοιξης.Οι αρχαίοι Έλληνες τον θεωρούσαν επίσης και θεό της θεατρικής κριτικής.

In Greek mythology, Pan , son of  the god Hermes is the god of the wild, shepherds and flocks, nature of mountain wilds and rustic music, and companion of the nymphs. His name originates within the Ancient Greek language, from the word paein (πάειν), meaning “to pasture.”. He has the hindquarters, legs, and horns of a goat, in the same manner as a faun or satyr. With his homeland in rustic Arcadia, he is also recognized as the god of fields, groves, and wooded glens; because of this, Pan is connected to fertility and the season of spring. The ancient Greeks also considered him to be the god of theatrical criticism.

 

 

 

 

Advertisements