Σειληνοί / Silenoi

σειληνος

Σειληνοί 02Η Σειληνοί ήταν πνεύματα ( δαίμονες ) των ρεόντων υδάτων και της ευφορίας της γης. Κατάγονταν από τη Θράκη και τη Φρυγία και ήταν σύντροφοι του θεού Διονύσου,  γιοί του Σειληνού ( μάντης και διαπαιδαγωγός του Διονύσου ) καθώς επίσης και προπάτορες των φυλών των Σατύρων και των Ορειάδων (νύμφες του βουνού).Συνήθως αναπαρίστανται ως (ηλικιωμένοι σε κάποιες περιπτώσεις) σάτυροι με ουρά αλόγου όπως και αυτιά, μύτη γαμψή και συχνά καλύπτονται με μακρυά φουντωτή χαίτη.Οι δώδεκα αρσενικοί φύλακες του Διονύσου , όταν εκείνος ήταν βρέφος , γνωστοί ως Φήρες Λάμιοι, ήταν πιθανώς Σειληνοί (κατά άλλους κένταυροι).Υπάρχουν αρκετές αναφορές γι ‘αυτούς από τον Όμηρο, τον Παυσανία, τον Στράβωνα και πολλούς άλλους.

The Silenoi ( or Seilinoi )were elderly rustic spirits (daimones) in the train of the god Dionysos, they were sons of the first Seilenos (prophet and tutor of Dionysos) and the fathers of the tribes of Satyrs and Oreiades (mountain nymphs).The Seilenoi were depicted as elderly satyrs with horse’s tail and ears, snub nose and they were often covered in fluffy long hair.The twelve male guardians of the infant Dionysos known as Pheres Lamioi, were probably Silenoi (or centaurs).There are several references about them from Homer, Pausanias, Strabo and many others.

 

Advertisements