Αρειος Ζευς / Arius Zeus

αρειος ζευς με υδατογραφημα

Ο Αρειος Ζευς της αρχαίας Ηπείρου σε πίνακα από καμβά.

Painting on canvas featuring Arius Zeus of ancient Epirus , Greek mythology.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s