Αρης / Ares – Mars

Γρήγορη προσωπογραφία διαστάσεων 20×15 εκ., με μολύβια B, 8B.

Advertisements