Μιθριδάτης ΣΤ’ / Mithridates VI

Εδώ, συμβολικά, απεικονίζεται ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ Διόνυσος (132 – 63 π.Χ.), βασιλιάς του Πόντου και ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της τότε Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας . Ακριβώς λοιπόν, επειδή θεωρήθηκε ο πρόμαχος της ελευθερίας των Ελλήνων έναντι των Ρωμαίων, στις απεικονίσεις του, νομισματικές/γλυπτικές, παρουσιάζεται ως ο νέος Μ. Αλέξανδρος. Δηλαδή ξυρισμένος και με μακριά χαίτη αντί για κοντό μαλλί και γένι και συν τοις άλλοις φέρει την λεοντή του Αλέξανδρου ΑΡΑ και του Ηρακλή ( Ρωμαϊκή προτομή του Λούβρου ‘’Μιθριδάτης ως Ηρακλής‘’ ). Επί της ουσίας σε αυτήν την απεικόνιση βλέπουμε τον σχεδόν αγένειο Ηρακλή, με στιβαρή ( έντονη δομή προσώπου ) και αγέρωχη (κλειστό στόμα ) φυσιογνωμία ταυτόχρονα.

Επισήμανση : Ο όρος ‘’Μιθριδατισμός’’, δηλαδή η απόκτηση ανοσίας σε τοξικές ουσίες και δηλητήρια, προέρχεται από αυτόν, ο οποίος εξαιτίας του μεγάλου φόβου του μήπως τον δηλητηριάσουν χορηγούσε στον εαυτό του βαθμιαία αυξανόμενες μη θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου, ώστε να αναπτύξει τελικά ανοσία.

*Σκίτσο 18×18 εκ. με μολύβι 4B, 8B και σινική μελάνη