Ιωνικός Κίονας / Ionic Column

Δείγμα κάθετα ραβδωτού κίονα (κορμού) και κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού χωρίς μείωση, με σταθερή διάμετρο στον κορμό δηλαδή. Στον αστράγαλο, την λεπτή πλάκα μεταξύ του κίονα και του κιονόκρανου, υπάρχουν στοιχεία διακοσμητικά δανεισμένα από την στέγη του Θησαυρού των Γελώων στην Ολυμπία. Λέγεται έτσι διότι δημιουργήθηκε στην Γέλα (Gela) της Σικελίας. Οι Θησαυροί της αρχαίας Ολυμπίας βρίσκονταν, εντός του ιερού χώρου της Άλτεως και ήταν ναόσχημα κτήρια κατασκευασμένα, από τον 6ο αι. π.Χ. έως και τον 5ο αι. π.Χ. από αντιπροσώπους ελληνικών πόλεων που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες και εκεί φυλασσόταν τα πολύτιμα αναθήματα των πόλεων προς τον Δία.

*Σκίτσο με μολύβι HB, 3B, 5B, 8B και rotring 0.1/posca 0.7 διαστάσεων 15×16 εκ.