Αφίσα ”Αρειος Ζευς” / Wallpaper ”Arius Zeus”

AFISA KONSTANTINOS FAIS final2.png

Wallpaper of my new exhibition , featuring king Pyrrhus of Epirus and the battle of Heraclea

Advertisements

Κρύπτης / Krypt

ΚΡΥΠΤΗςΤΕΛΙΚΟ

 

Η Κρυπτεία ( εκ του ”κρύπτω” ) ήταν ένας αρχαίος Σπαρτιάτικος οργανισμός όπου κύριοι συμμετέχοντες ήταν νεαροί σπαρτιάτες.Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς μελετητές, ήταν ένα είδος ”μυστικής αστυνομίας” και των δυνάμεων ασφαλείας της πόλης κράτους, κάποιοι άλλοι την θεωρούν μια μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης παρόμοια με την αθηναϊκή ”εφηβεία” που είχε διοργανωθεί από τις κορυφαίες τάξεις της Σπάρτης. Μόνο όσοι νεαροί Σπαρτιάτες άνδρες οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή τους στη σπαρτιατική αγωγή θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτόν τον θεσμό. Κάθε φθινόπωρο, σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι έφοροι κήρυτταν τον πόλεμο στους είλωτες, κάθε Σπαρτιάτης που συμμετείχε θα μπορούσε να σκοτώσει ένα είλωτα χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Την νύχτα, οι επιλεγμένοι ΚΡΥΠΤΕΣ , αποστέλλονταν στο λακωνικό τοπίο οπλισμένοι με εγχειρίδια (μικρά μαχαίρια) με τις οδηγίες να σκοτώσουν κάθε είλωτα ο οποίος ήταν μεγαλόσωμος και απείθαρχος. Σκοπός της όλης αποστολής ήταν να αποτραπεί η απειλή μιας εξέγερσης από τους είλωτες και να διατηρηθεί ο σπαρτιάτικος πληθυσμός υπό έλεγχο. Μόνο οι Σπαρτιάτες που είχαν υπηρετήσει στην Κρυπτεία θα μπορούσαν να αναμένουν επιτυχία στα υψηλότερα κλιμάκια στην κοινωνία της Σπάρτης και του στρατού. Θεωρήθηκε ότι μόνο οι Σπαρτιάτες οι οποίοι έδειξαν την προθυμία και την ικανότητα να σκοτώνουν για το κράτος σε νεαρή ηλικία ήταν άξιοι να ενταχθούν στην ηγεσία κατά τα επόμενα έτη.

The Crypteia or Krypteia , was an ancient Spartan state institution involving young Spartan men.Some historians scholars consider the crypteia to be a kind of secret police and state security force , some others a form of military training similar to the Athenian ephebai organized by the ruling classes of Sparta whose purpose was to terrorize the servile helot population. Others (KöchlyWachsmuth) believe it to be a form of military training, similar to the Athenian ephebia. Certain young Spartan men who had completed succesfully their training at the agoge could participate in the Krypteia. Every autumn, according to Plutarch the Spartan ephors would pro forma declare war on the helot population so that any Spartan citizen could kill a helot without fear of punishment. At night, the chosen kryptes (members of the Krypteia) were sent out into the Laconian countryside armed with knives with the instructions to kill any helot they encountered and to take any food they needed. They were specifically told to kill the strongest and best of the helots.This practice was instigated to prevent the threat of a rebellion by the helots and to keep their population in check. Only Spartans who had served in the Krypteia as young men could expect to achieve the highest ranks in Spartan society and army. It was felt that only those Spartans who showed the willingness and ability to kill for the state at a young age were worthy to join the leadership in later years.

 

 

 

Εν νυκτί βουλή / Decision by night

τοξοτης2

 

”Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους”         Αισχύλος 525 – 456 π.Χ.

“There is no avoidance in delay.”                     Αeschylus 525 –  456 B.C.

Περικλής / Pericles

τριηρης -ΓΝΩΜΙΚΟ

200px-Hellenic_Navy_Seal.svg

                ”Mέγα το της θαλάσσης κράτος.” 

                       Περικλής 495 – 429 π.Χ.

               ”Great is the might of the sea”

                      Pericles     495 – 429 B.C

 

 

 

 

Παγκράτιον / Pankration

παγκρατιοΤΕΛΙΚΟ1

Το παγκράτιον εισήχθη στους ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 648 π.Χ. ως ένα μείγμα της πυγμαχίας και της πάλης,  ενώ κινήσεις όπως δάγκωμα και βγάλσιμο των ματιών του αντιπάλου απαγορεύονταν .Ο όρος  ” παγκράτιον ” κυριολεκτικά σημαίνει ”με όλη την δύναμη” από τον εξής συνδυασμό : ”παν”= “όλα” και ”κράτος”= “δύναμη η’ κατά μια άλλη εκδοχή από το «παν» + «κρατείν», δηλαδή νικητής γινόταν αυτός που «κυριαρχεί απόλυτα». Κατά την ελληνική μυθολογία, ο Ηρακλής και ο Θησέας επινόησαν το παγκράτιο σε συγκρούσεις τους με τους αντιπάλους. Ο Θησέας  χρησιμοποιώντας τις  εξαιρετικές του δεξιότητές στο παγκρατίο,  νικήσε τον Μινώταυρο στο Λαβύρινθο, ενώ ο Ηρακλής κατατρόπωσε το λιοντάρι της Νεμέας χρησιμοποιώντας το πακγράτιο.Το άθλημα συνδυάζει τεχνικές τόσο της πυγμαχίας όσο και της πάλης, καθώς και χτυπήματα με τα πόδια, κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς διαγωνισμούς μικτών πολεμικών τεχνών ( ΜΜΑ). Ωστόσο, ήταν κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ήταν επίσης μέρος της πολεμικής τεχνικής των Ελλήνων στρατιωτών ,  όπως οι περίφημοι Σπαρτιάτες οπλίτες και η μακεδονική φάλαγγα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Οι  Σπαρτιάτες στο τελευταίο στάδιο  της μάχης των Θερμοπυλών , όταν έχασαν τα όπλα τους , χρησιμοποίησαν τα ίδια τους τα χέρια προκειμένου  να εξουδετερώσουν τον εχθρό.

 

Pankration was introduced into the Greek Olympic Games in 648 BC and founded as a blend of boxing and wrestling. Βiting and gouging out the opponent’s eyes were not accetable.The term comes from the Greek ”παγκράτιον” , literally meaning “all of might” from πᾶν (pan-) “all” and κράτος (kratos) “strength, might, power”.Acoording to Greek mythology, Heracles and Theseus invented pankration as a result of using both wrestling and boxing in their confrontations with opponents. Theseus utilized his extraordinary pankration skills to defeat the dreaded Minotaur in the Labyrinth, while Heracles subdued the Nemean lion using pankration.Pankration, combined techniques of both boxing and wrestling , as well as strikes with the legs, to create a broad fighting sport very similar to today’s mixed martial arts competitions (MMA). However was more than just an event in the athletic competitions of the ancient Greek world,  it was also part of the arsenal of Greek soldiers – including the famous Spartan hoplites and Alexander the Great’s Macedonian phalanx. Spartans at their immortal stand at Thermopylae fought with their bare hands and teeth once their swords and spears broke.