Προυσίας Α’ της Βιθυνίας / Prousias Ι the Bithynian

Προυσίας Α ‘, βασιλιάς της Βιθυνίας και σύμμαχος του Βασιλείου της Μακεδονίας. Ήταν γιος του Ζιαήλα και συνήψε συγγενικό δεσμό με τον Δημήτριο Β΄ της Μακεδονίας. Η Προύσα ( Bursa ), στην σημερινή Τουρκία, ανοικοδομήθηκε και πήρε το όνομα της από τον ίδιο. 243 π.Χ.-182 π.Χ.

Prusias I, was a king of Bithynia and an ally of the Macedonian Kingdom. He was son of Ziaelas and he formed a marriage alliance with Demetrius II Aetolicus of Macedon. The city of Brusa in Turkey, was rebuilt and renamed by him. 243 – 182 BC.

Προσωπογραφία διαστάσεων 15×18 εκ. με μολύβι / Pencil portrait 15×18 cm.

Νόμισμα του βασιλιά με την όψη του, φέρει διάδημα στο κεφάλι του / King’s coin with his diameded head.

Advertisements

Alexander III of Macedon (Alexander the Great)/ Αλέξανδρος Γ’ της Μακεδονίας (Αλέξανδρος ο Μέγας)

Αλέξανδρος ο Μέγας ως υιός του ‘Aμμωνος Διός / Alexander the Great as son of Ammon Zeus. Προσωπογραφία του βασιλιά με μολύβι.

 

Alexander the Great with his  Lion Helm.

Aλέξανδρος Α΄ της Ηπείρου ( Αλέξανδρος Μολοσσός)/Alexander I of Epirus ( Alexander Molossus)

Αλέξανδρος Α΄ της Ηπείρου, γνωστός και ως Αλέξανδρος 
Μολοσσός (370 π.Χ. – 331 π.Χ.), βασιλιάς της Ηπείρου από τη φυλή των Μολοσσών, μέλος της Δυναστείας των Αιακιδών, θείος του Μ. Αλεξάνδρου και του Πύρρου Α’ της Ηπείρου.

Alexander I of Epirus ( 370 BC – 331 BC ), also known as Alexander Molossus, was a king of Epirus (350–331 BC) of the Aeacid dynasty, uncle of Alexander the Great and Pyrrhus of Epirus.

Προσωπογραφία του βασιλιά με μολύβι.

Πύρρος της Ηπείρου/ Pyrrhus of Epirus

πυρρος 21.png

”Εσύ διάλεξε τους μεγάλους άνδρες. . .εγώ θα τους κάνω γενναίους!”

”You pick out the big men. . .i will make them brave!”

(Frontinus – Strat. 4.1.3)

 

Σχέδιο με μολύβι, 20×25 εκ. – pencil sketch, 20×25 cm.