Αχιλλεύς εναντίον Εκτορα / Achilles Vs Hector

οπλιτες4

 

 

” . . . Είπεν αυτά κι έσυρ’ ευθύς ακονημένο ξίφος που στο μηρί του εκρέμουνταν και δυνατό και μέγα, μαζώχθη και ωσάν αετός εχύθ’ υψηλοπέτης  που στην πεδιάδα χύνεται μέσ’ από μαύρα νέφη  λαγόν ν’ αρπάξει άνανδρον ή τρυφεράν αρνάδα  τόσο και ο Έκτωρ όρμησε τινάζοντας το ξίφος . . . ”       

Ιλιάς  ραψωδία Χ   στ: 306 – 311

 

” . . . So saying, he drew his sharp sword that hung beside his flank, a great sword and a mighty, and gathering himself together swooped like an eagle of lofty flight that darteth to the plain through the dark clouds to seize a tender lamb or a cowering hare; [310] even so Hector swooped, brandishing his sharp sword . . . ”

Iliad book 22 l.l: 306 – 311

Advertisements

Νεοπτόλεμος / Neoptolemus

νεοπτολεμος7Ο Νεοπτόλεμος στην ελληνική μυθολογία ήταν ο πατέρας του Μολοσσού , ο γιος του Αχιλλέα και της πριγκίπισσας Δηιδάμειας καθώς επίσης και δισέγγονος του Αιακού ( γιος του Δία ) .Θεωρείται ο μυθικός γενάρχης της δυναστείας των Μολοσσών της αρχαίας Ηπείρου. Ονομαζόταν αρχικά και Πύρρος. Είναι μεταξύ των ηρώων που κρύφτηκαν στον Δούρειο Ίππο στον Τρωικό πόλεμο και θεωρείται ένας από τους πιο τρομακτικούς και ριψοκίνδυνους πολεμιστές της ελληνικής μυθολογίας.

 Neoptolemus , also called Pyrrhus , in Greek mythology , was the father of Molossus , the son of the warrior Achilles and the princess Deidamia and great grandchild of Aeacus ( son of Zeus ), as well as the mythical progenitor of the ruling dynasty of the Molossians of ancient Epirus. Originally called Pyrrhus  he is among those in the Trojan Horse, and he is considered one of the most terrifying and reckless warriors in greek mythology. 

 

Αχιλλεύς – Έκτωρ / Achilles – Hector

αχιλλευς δοκ

 

Ο Αχιλλεύς σέρνει το άψυχο σώμα του Εκτορα γύρω από τα τείχη της Τροίας.

Achilles drags Hector’s corpse in the dust around the walls of Troy.

Αχιλλεύς / Achilles

αχιλλευς 1

 

Ο Αχιλλεύς , γιος της Θέτιδας και του βασιλιά Πηλέα , ήταν ο κεντρικός ήρωας της Ηλιάδας του Ομήρου και ένας απο τους μεγαλύτερους ήρωες της αρχαίας Ελλάδας.

Achilles , son of Thetis and king Peleus , was the main character of Homer’s epic poem ”Iliad” and one of the greatest heroes of ancient Greece.