Αφίσα ”Αρειος Ζευς” / Wallpaper ”Arius Zeus”

AFISA KONSTANTINOS FAIS final2.png

Wallpaper of my new exhibition , featuring king Pyrrhus of Epirus and the battle of Heraclea

Advertisements

Ιερό Αρείου Διος / Sanctuary of Arius Zeus

hellenic_art___antisthenes_philosophy_by_hellenicwarrior-d73nrty

 

Ναος 1

 

ναος 5

 

Φωτογραφία0526

 

Φωτογραφία0538Ο ναός βρίσκεται στην Ηπειρο λίγα χιλιόμετρα μακρυά από την πόλη των Ιωαννίνων, στους πρόποδες του λόφου Γαρδίκι , στην κορυφή του οποίου σώζεται μια περιτοιχισμένη ακρόπολη, πιθανότατα η αρχαία πόλη της Πασσαρώνας,  πρωτεύουσα των Μολοσσών. Κτίστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και το 167 π.Χ. καταστράφηκε από τον Αιμίλιο Παύλο, αλλά επισκευάστηκε και παρέμεινε σε χρήση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε, άγνωστο πότε ακριβώς, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο. Είναι περίπτερος ιωνικού ρυθμού με διαστάσεις 19,30 x 11 μ. με πρόναο και σηκό.  Σύμφωνα με την ανασκαφή, το πτερόν ( η’ περίστασις , δηλαδή το περιστύλιο του ναου ) αποτελούνταν από 6 x 11 κίονες, ενώ η δομή του πρόναου δείχνει ότι ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες.  Ηταν ίσως το επίσημο ιερό των Μολοσσών, όπου ο Αρειος Ζευς ( θεός του πολέμου  ) λατρευόταν.

 

The temple is located in the geographical region of Epirus , a few kilometers away from the city of Ioannina , at the foot of the Gardiki hill , on the top of which is preserved a walled acropolis, probably the ancient city of Passaron, the capital of the Molossians. The temple was built at the end of the 4th century B.C. In 167 B.C. It was destroyed by Aemilius Paulus, but was repaired and remained in use in the Roman period. The site was abandoned, unknown exactly when, and was later used as a cemetery.The temple (measuring 19.30 x 11 m.) is peripteral in Ionic order, with a pronaos and cella.  According to the excavation, the pteron consisted of 6 x 11 columns, while the structure of the pronaos shows that it was prostyle with four columns.This structure was probably the official sanctuary of the Molossians where Arius Zeus ( god of war ) was worshipped.

 

 

 

Βασιλεύς Μολοσσός / King Molossus

μολοσσοςΤΕΛΙΚΟ

 

μολοσσος 3

Κατά την ελληνική μυθολογία , ο Μολοσσός  , γιος του βασιλιά Νεοπτόλεμου και της Ανδρομάχης καθώς  και εγγονός του Αχιλλέα και της Δειδάμειας , ήταν βασιλιάς της Ηπείρου  και θεωρείται ο γενάρχης των Μολοσσών , από τον οποίο πήραν και το όνομα τους.Κληρονόμησε το βασίλειο μετά τον θάνατο του πρίγκιππα Ελενου.Μέχρι τις μέρες μας , απο πολλούς θεωρείται ο τελευταίος   μ υ θ ι κ ό ς   βασιλιάς της Ηπείρου.

According to greek mythology , Molossus , son of  Neoptolemus and Andromache , as well as grandson of ACHILLES and Deidamia , was one of the kings of Epirus and he is considered the progenitor  of the Molossians from whom they took their name.He inherited the kingdom after the death of prince Helenus and until these days he is considered to be the last   m y t h i c a l    king of  Ancient Epirus.