Κένταυροι / Centaurs

κενταυροιΤΕΛΙΚΟO12.3Kentauroi                                                                                 Κατάβαση κενταύρων σε χαράδρα του Πηλίου, στο βάθος η περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου.                                                                                           Centaurs going downhill at a gorge of Mount Pelion, at the backround the region on which , nowadays , is located the port of Volos.

 

 

 

Centaur on a Athenian black figured kylix.

panoramic_by_hellenicwarrior-d5kmtpf

Port of Volos , view from Pelion , Thessaly.

Advertisements

Κένταυροι (Μελανόμορφη) / Centaurs (Black-figured)

κενταυροι 3

 

Οι κένταυροι ήταν υβριδικά πλάσματα στην ελληνική μυθολογία κατα το ήμισυ άνθρωποι και κατα το ήμισυ ίππος.Κατοικούσαν στο βουνό Πήλιο στην Θεσσαλία , στο δάσος της Φολόης και στην περιοχή της Λακωνίας.

Centaurs were hybrid creatures of Greek mythology , half-human half-horse.They have inhabited the region of Magnesia and Mount Pelion in Thessaly , the Foloi oak forest in Elis, and in southern Laconia.