Ρητορική Αριστοτέλους / Aristotle’s Rhetoric

Διότι… περί ομορφιάς του ώριμου ανδρός:

‘’…ἀκμάζοντος δὲ πρὸς μὲν πόνους τοὺς πολεμικούς, ἡδὺν δ᾽ εἶναι δοκεῖν μετὰ φοβερότητος.’’
Αριστοτέλης , Ρητορική – 1361 b, στ. 11-13

Απόδοση:
‘’… Η ομορφιά του ώριμου άντρα συνίσταται στην αντοχή στις κακουχίες του πολέμου και μαζί στο να θεωρείται ευχάριστος στην όψη, εμπνέοντας όμως συγχρόνως και φόβο.’’

Από το 530 π.Χ. μέχρι και το 60 π.Χ. έχουμε τους εξής 3 γενειοφόρους και 3 αγένειους στρατηλάτες της αρχαιότητας:

Θεμιστοκλής, 527 – 459 π.Χ. ( Προτομή του Μουσείου Ostia )
Περικλής, 495 – 429 π.Χ. ( Προτομή του Βρετανικού Μουσείου )
Αρχίδαμος ΙΙΙ της Σπάρτης, 400 – 338 π.Χ. ( Προτομή αρχαιολογικού μουσείου Νεάπολης )
Πύρρος Α’ της Ηπείρου, 318 – 272 π.Χ. ( Προτομή αρχαιολογικού μουσείου Νεάπολης )
Ευμένης της Περγάμου, θανατος το 241 π.Χ. ( Τετράδραχμο, American Numismatic Society, Nέα Υόρκη )
Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ Διόνυσος, 132 – 63 π.Χ ( Προτομή Λούβρου )

*Εργο διαστάσεων 10×20 εκ. με μολύβια HB, 3B, 4B, 7B, 8B.

Θεμιστοκλής:

Περικλής:

Aρχίδαμος ΙΙΙ 

Πύρρος:

Eυμένης:

Μιθριδάτης:

 

 

Μιθριδάτης ΣΤ’ / Mithridates VI

Εδώ, συμβολικά, απεικονίζεται ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ Διόνυσος (132 – 63 π.Χ.), βασιλιάς του Πόντου και ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της τότε Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας . Ακριβώς λοιπόν, επειδή θεωρήθηκε ο πρόμαχος της ελευθερίας των Ελλήνων έναντι των Ρωμαίων, στις απεικονίσεις του, νομισματικές/γλυπτικές, παρουσιάζεται ως ο νέος Μ. Αλέξανδρος. Δηλαδή ξυρισμένος και με μακριά χαίτη αντί για κοντό μαλλί και γένι και συν τοις άλλοις φέρει την λεοντή του Αλέξανδρου ΑΡΑ και του Ηρακλή ( Ρωμαϊκή προτομή του Λούβρου ‘’Μιθριδάτης ως Ηρακλής‘’ ). Επί της ουσίας σε αυτήν την απεικόνιση βλέπουμε τον σχεδόν αγένειο Ηρακλή, με στιβαρή ( έντονη δομή προσώπου ) και αγέρωχη (κλειστό στόμα ) φυσιογνωμία ταυτόχρονα.

Επισήμανση : Ο όρος ‘’Μιθριδατισμός’’, δηλαδή η απόκτηση ανοσίας σε τοξικές ουσίες και δηλητήρια, προέρχεται από αυτόν, ο οποίος εξαιτίας του μεγάλου φόβου του μήπως τον δηλητηριάσουν χορηγούσε στον εαυτό του βαθμιαία αυξανόμενες μη θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου, ώστε να αναπτύξει τελικά ανοσία.

*Σκίτσο 18×18 εκ. με μολύβι 4B, 8B και σινική μελάνη