Βασιλεύς Πύρρος / Pyrrhus Rex

 

Προτομή ‘’Pyrrhus Rex’’ ( Πύρρος Α΄ της Ηπείρου ), διαστάσεων 5 x 6 εκ., με ραπιδογράφους 0.1 και 0.2. Η μορφή του, βασίζεται στην συγκριτική βιογραφία του Πλουτάρχου ‘’ Βίοι Παράλληλοι: Πύρρος – Μάριος ‘

 

Advertisements

Pyrrhus Rex Epirotarum

Πύρρος Α’ ή Πύρρος ο ‘’Αετός’’, μέλος της δυναστείας των Αιακιδών, 20ος απόγονος του Αχιλλέα, ξάδελφος του Μ. Αλεξάνδρου, βασιλεύς της Ηπείρου για πάνω από 30 χρόνια, βασιλεύς της Σικελίας για 3 χρόνια και της Μακεδονίας για περίπου 4, συγγραφέας του στρατιωτικού συγγράμματος ”Τακτικά” και ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους της εκστρατείας της Μεγάλης Ελλάδος εναντίον της Ρώμης.

Pyrrhus I or Pyrrhus the ‘’Eagle’’, member of the royal Aeacid house, 20th descendant of Achilles, cousin of Alexander the Great, king of Epirus for more than 30 years, king of Sicily for 3 years and king of Macedonia for 4 years, author of the military book ‘’Tactics’’ and one of the strongest opponents of the military campaign of Magna Graecia against Rome.

 

Ιερό Αρείου Διος / Sanctuary of Arius Zeus

hellenic_art___antisthenes_philosophy_by_hellenicwarrior-d73nrty

 

Ναος 1

 

ναος 5

 

Φωτογραφία0526

 

Φωτογραφία0538Ο ναός βρίσκεται στην Ηπειρο λίγα χιλιόμετρα μακρυά από την πόλη των Ιωαννίνων, στους πρόποδες του λόφου Γαρδίκι , στην κορυφή του οποίου σώζεται μια περιτοιχισμένη ακρόπολη, πιθανότατα η αρχαία πόλη της Πασσαρώνας,  πρωτεύουσα των Μολοσσών. Κτίστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και το 167 π.Χ. καταστράφηκε από τον Αιμίλιο Παύλο, αλλά επισκευάστηκε και παρέμεινε σε χρήση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε, άγνωστο πότε ακριβώς, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο. Είναι περίπτερος ιωνικού ρυθμού με διαστάσεις 19,30 x 11 μ. με πρόναο και σηκό.  Σύμφωνα με την ανασκαφή, το πτερόν ( η’ περίστασις , δηλαδή το περιστύλιο του ναου ) αποτελούνταν από 6 x 11 κίονες, ενώ η δομή του πρόναου δείχνει ότι ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες.  Ηταν ίσως το επίσημο ιερό των Μολοσσών, όπου ο Αρειος Ζευς ( θεός του πολέμου  ) λατρευόταν.

 

The temple is located in the geographical region of Epirus , a few kilometers away from the city of Ioannina , at the foot of the Gardiki hill , on the top of which is preserved a walled acropolis, probably the ancient city of Passaron, the capital of the Molossians. The temple was built at the end of the 4th century B.C. In 167 B.C. It was destroyed by Aemilius Paulus, but was repaired and remained in use in the Roman period. The site was abandoned, unknown exactly when, and was later used as a cemetery.The temple (measuring 19.30 x 11 m.) is peripteral in Ionic order, with a pronaos and cella.  According to the excavation, the pteron consisted of 6 x 11 columns, while the structure of the pronaos shows that it was prostyle with four columns.This structure was probably the official sanctuary of the Molossians where Arius Zeus ( god of war ) was worshipped.

 

 

 

Βασιλεύς Μολοσσός / King Molossus

 

 

μολοσσος 3

 

Κατά την ελληνική μυθολογία , ο Μολοσσός  , γιος του βασιλιά Νεοπτόλεμου και της Ανδρομάχης καθώς  και εγγονός του Αχιλλέα και της Δειδάμειας , ήταν βασιλιάς της Ηπείρου  και θεωρείται ο γενάρχης των Μολοσσών , από τον οποίο πήραν και το όνομα τους. Κληρονόμησε το βασίλειο μετά τον θάνατο του πρίγκιππα Ελενου.Μέχρι τις μέρες μας , απο πολλούς θεωρείται ο τελευταίος   μ υ θ ι κ ό ς   βασιλιάς της Ηπείρου.

According to greek mythology , Molossus , son of  Neoptolemus and Andromache , as well as grandson of ACHILLES and Deidamia , was one of the kings of Epirus and he is considered the progenitor  of the Molossians from whom they took their name.He inherited the kingdom after the death of prince Helenus and until these days he is considered to be the last   m y t h i c a l    king of  Ancient Epirus.

 

 

Αρειος Ζευς / Areios Zeus

αρειος ζευς 1

Κυρίαρχος θεός του πολέμου , ο οποίος λατρεύοταν στο ιερό του Άρειου Διός των Μολοσσών της Ηπείρου  

 God of war who was worshipped at the sanctuary of  the Molossians , an ancient Greek tribal at the region of Epirus since the Mycenaean era.