Πλάτων / Plato

Πλατωνας

  Η ανθρώπινη συμπεριφορά πηγάζει από τρεις κύριες πηγές: Επιθυμία, συναίσθημα, και    γνώση.

Πλάτων    427 -347 π.Χ

 Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.

 Plato          427 – 347 BC

Advertisements