Σπάρτη / Sparta

Η ‘’Σπάρτη επί Πύρρου’’, έργο, σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένο, από το αντίστοιχο του Βρετανού ζωγράφου και διαπρεπή αρχιτέκτονα, Joseph Michael Gandy, του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα στην υδατογραφία του, απεικονίζει την Περσική Στοά,  στην Πλατεία του βουλευτηρίου.

Σκίτσο διαστάσεων 28×25 εκ., με μολύβια 5B, 7B, 8B και rotring 0.1

Νάβις της Σπάρτης / Nabis of Sparta

Ν ά β ι ς  τ η ς  Σ π ά ρ τ η ς , 2ος αιώνας π.Χ., ”τύραννος” ο οποίος απελευθέρωσε πολλούς είλωτες και έδωσε πολιτικά δικαιώματα σε περιοίκους, έκανε αναδιανομή της γης και εξόρισε  τους πλούσιους ολιγαρχικούς δημεύοντας τις περιουσίες τους. Δολοφονήθηκε το 192 π.Χ., καθώς 30 ιππείς οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στο ιππικό του, απεσταλμένοι από τους Αιτωλούς, όρμηξαν εναντίον του κατά την επιθεώρηση που έκανε στον στρατό του και τον αποδεκάτισαν με τις λόγχες τους. Υπήρξε όχι μόνο ο τελευταίος βασιλεύς της Σπάρτης, αλλά και ένας από τους τελευταίους έλληνες ΚΑΤΑΜΑΧΗΤΕΣ την ανερχόμενης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

‘’ Ο Νάβις, υπόμεινε την επίθεση ολόκληρης της Ελλάδος και του νικηφόρου Ρωμαϊκού στρατού και απέναντι τους υπερασπίστηκε την πατρίδα του και την κυβέρνηση του… ‘’

 ‘’Ο Ηγεμόνας’’, Νικολό Μακιαβέλι

Προσωπογραφία με μολύβι/κάρβουνο, 13 x 14 εκ.

 

Κρύπτης / Krypt

ΚΡΥΠΤΗςΤΕΛΙΚΟ

 

Η Κρυπτεία ( εκ του ”κρύπτω” ) ήταν ένας αρχαίος Σπαρτιάτικος οργανισμός όπου κύριοι συμμετέχοντες ήταν νεαροί σπαρτιάτες.Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς μελετητές, ήταν ένα είδος ”μυστικής αστυνομίας” και των δυνάμεων ασφαλείας της πόλης κράτους, κάποιοι άλλοι την θεωρούν μια μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης παρόμοια με την αθηναϊκή ”εφηβεία” που είχε διοργανωθεί από τις κορυφαίες τάξεις της Σπάρτης. Μόνο όσοι νεαροί Σπαρτιάτες άνδρες οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή τους στη σπαρτιατική αγωγή θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτόν τον θεσμό. Κάθε φθινόπωρο, σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι έφοροι κήρυτταν τον πόλεμο στους είλωτες, κάθε Σπαρτιάτης που συμμετείχε θα μπορούσε να σκοτώσει ένα είλωτα χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Την νύχτα, οι επιλεγμένοι ΚΡΥΠΤΕΣ , αποστέλλονταν στο λακωνικό τοπίο οπλισμένοι με εγχειρίδια (μικρά μαχαίρια) με τις οδηγίες να σκοτώσουν κάθε είλωτα ο οποίος ήταν μεγαλόσωμος και απείθαρχος. Σκοπός της όλης αποστολής ήταν να αποτραπεί η απειλή μιας εξέγερσης από τους είλωτες και να διατηρηθεί ο σπαρτιάτικος πληθυσμός υπό έλεγχο. Μόνο οι Σπαρτιάτες που είχαν υπηρετήσει στην Κρυπτεία θα μπορούσαν να αναμένουν επιτυχία στα υψηλότερα κλιμάκια στην κοινωνία της Σπάρτης και του στρατού. Θεωρήθηκε ότι μόνο οι Σπαρτιάτες οι οποίοι έδειξαν την προθυμία και την ικανότητα να σκοτώνουν για το κράτος σε νεαρή ηλικία ήταν άξιοι να ενταχθούν στην ηγεσία κατά τα επόμενα έτη.

The Crypteia or Krypteia , was an ancient Spartan state institution involving young Spartan men.Some historians scholars consider the crypteia to be a kind of secret police and state security force , some others a form of military training similar to the Athenian ephebai organized by the ruling classes of Sparta whose purpose was to terrorize the servile helot population. Others (KöchlyWachsmuth) believe it to be a form of military training, similar to the Athenian ephebia. Certain young Spartan men who had completed succesfully their training at the agoge could participate in the Krypteia. Every autumn, according to Plutarch the Spartan ephors would pro forma declare war on the helot population so that any Spartan citizen could kill a helot without fear of punishment. At night, the chosen kryptes (members of the Krypteia) were sent out into the Laconian countryside armed with knives with the instructions to kill any helot they encountered and to take any food they needed. They were specifically told to kill the strongest and best of the helots.This practice was instigated to prevent the threat of a rebellion by the helots and to keep their population in check. Only Spartans who had served in the Krypteia as young men could expect to achieve the highest ranks in Spartan society and army. It was felt that only those Spartans who showed the willingness and ability to kill for the state at a young age were worthy to join the leadership in later years.