Ασκληπιός / Asclepius

21

d67d20bf-1701-48eb-b943-c3aaa0b67097

Πίνακας με ξυλομπογιές , διαστάσεων 80×115 εκ. , με θέμα τον Ασκληπιό (θεό της ιατρικής) να θεραπεύει μια νεαρή κοπέλα.

An 80×115 cm pencil painting on canvas , featuring Asclepius (god of medicine ) healing a young woman.

79bf32eb-3f58-43e1-bea4-3d79bb6e4455

Γιγαντομαχία / Gigantomachy

μελανομορφηΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ

ξκλ

   Ο Ποσειδώνας μάχεται κατά γιγάντων ,   βασισμένο σε μελανόμορφο κύλικα.

   Poseidon fighting the giants , based on an ancient greek black-figured kylix.

Κένταυροι / Centaurs

κενταυροιΤΕΛΙΚΟO12.3Kentauroi                                                                                 Κατάβαση κενταύρων σε χαράδρα του Πηλίου, στο βάθος η περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου.                                                                                           Centaurs going downhill at a gorge of Mount Pelion, at the backround the region on which , nowadays , is located the port of Volos.

 

 

 

Centaur on a Athenian black figured kylix.

panoramic_by_hellenicwarrior-d5kmtpf

Port of Volos , view from Pelion , Thessaly.

Κρύπτης / Krypt

ΚΡΥΠΤΗςΤΕΛΙΚΟ

 

Η Κρυπτεία ( εκ του ”κρύπτω” ) ήταν ένας αρχαίος Σπαρτιάτικος οργανισμός όπου κύριοι συμμετέχοντες ήταν νεαροί σπαρτιάτες.Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς μελετητές, ήταν ένα είδος ”μυστικής αστυνομίας” και των δυνάμεων ασφαλείας της πόλης κράτους, κάποιοι άλλοι την θεωρούν μια μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης παρόμοια με την αθηναϊκή ”εφηβεία” που είχε διοργανωθεί από τις κορυφαίες τάξεις της Σπάρτης. Μόνο όσοι νεαροί Σπαρτιάτες άνδρες οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή τους στη σπαρτιατική αγωγή θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτόν τον θεσμό. Κάθε φθινόπωρο, σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι έφοροι κήρυτταν τον πόλεμο στους είλωτες, κάθε Σπαρτιάτης που συμμετείχε θα μπορούσε να σκοτώσει ένα είλωτα χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Την νύχτα, οι επιλεγμένοι ΚΡΥΠΤΕΣ , αποστέλλονταν στο λακωνικό τοπίο οπλισμένοι με εγχειρίδια (μικρά μαχαίρια) με τις οδηγίες να σκοτώσουν κάθε είλωτα ο οποίος ήταν μεγαλόσωμος και απείθαρχος. Σκοπός της όλης αποστολής ήταν να αποτραπεί η απειλή μιας εξέγερσης από τους είλωτες και να διατηρηθεί ο σπαρτιάτικος πληθυσμός υπό έλεγχο. Μόνο οι Σπαρτιάτες που είχαν υπηρετήσει στην Κρυπτεία θα μπορούσαν να αναμένουν επιτυχία στα υψηλότερα κλιμάκια στην κοινωνία της Σπάρτης και του στρατού. Θεωρήθηκε ότι μόνο οι Σπαρτιάτες οι οποίοι έδειξαν την προθυμία και την ικανότητα να σκοτώνουν για το κράτος σε νεαρή ηλικία ήταν άξιοι να ενταχθούν στην ηγεσία κατά τα επόμενα έτη.

The Crypteia or Krypteia , was an ancient Spartan state institution involving young Spartan men.Some historians scholars consider the crypteia to be a kind of secret police and state security force , some others a form of military training similar to the Athenian ephebai organized by the ruling classes of Sparta whose purpose was to terrorize the servile helot population. Others (KöchlyWachsmuth) believe it to be a form of military training, similar to the Athenian ephebia. Certain young Spartan men who had completed succesfully their training at the agoge could participate in the Krypteia. Every autumn, according to Plutarch the Spartan ephors would pro forma declare war on the helot population so that any Spartan citizen could kill a helot without fear of punishment. At night, the chosen kryptes (members of the Krypteia) were sent out into the Laconian countryside armed with knives with the instructions to kill any helot they encountered and to take any food they needed. They were specifically told to kill the strongest and best of the helots.This practice was instigated to prevent the threat of a rebellion by the helots and to keep their population in check. Only Spartans who had served in the Krypteia as young men could expect to achieve the highest ranks in Spartan society and army. It was felt that only those Spartans who showed the willingness and ability to kill for the state at a young age were worthy to join the leadership in later years.

 

 

 

Βασιλεύς Μολοσσός / King Molossus

 

 

μολοσσος 3

 

Κατά την ελληνική μυθολογία , ο Μολοσσός  , γιος του βασιλιά Νεοπτόλεμου και της Ανδρομάχης καθώς  και εγγονός του Αχιλλέα και της Δειδάμειας , ήταν βασιλιάς της Ηπείρου  και θεωρείται ο γενάρχης των Μολοσσών , από τον οποίο πήραν και το όνομα τους. Κληρονόμησε το βασίλειο μετά τον θάνατο του πρίγκιππα Ελενου.Μέχρι τις μέρες μας , απο πολλούς θεωρείται ο τελευταίος   μ υ θ ι κ ό ς   βασιλιάς της Ηπείρου.

According to greek mythology , Molossus , son of  Neoptolemus and Andromache , as well as grandson of ACHILLES and Deidamia , was one of the kings of Epirus and he is considered the progenitor  of the Molossians from whom they took their name.He inherited the kingdom after the death of prince Helenus and until these days he is considered to be the last   m y t h i c a l    king of  Ancient Epirus.