Θεόφραστος / Theophrastus

Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – 287 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας και θεωρείται συνεχιστής του Αριστοτέλη τον οποίο και διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής. Προσωπογραφία με σινική μελάνη ( Rotring 0.1 ), διαστάσεων 20 x 21 χιλιοστών.

Theophrastus (371 – c. 287 BC) was a Greek philosopher and the successor to Aristotle in the Peripatetic school. Portrait with Indian ink ( Rotring 0.1 ), 20 x 21 milimeters.

Advertisements

Φύση / Nature

πανας2

  ”Σε όλα τα πράγματα της φύσης υπάρχει κάτι θαυμαστό”

   Αριστοτέλης  384 – 322 π.Χ.

 ”In all things of nature there is something of the marvelous.”

   Aristotle          384 – 322 B.C.

Ο Ηρακλής και οι Ολύμπιες στήλες / Herakles and the Olympian gates

ηρακλης δοκ

 

” . . . για χάρη σου του Δία, ο Ηρακλής, της Λήδας οι γιοί

πολλά υπέφεραν στους άθλους τους,

τη δύναμη σου θηρεύοντας,

από πόθο για σένα ο Αχιλλεύς και ο Αίας πήγαν στα δώματα του Άδη . . . ”        

Αριστοτέλης , Υμνος στην αρετή

 

” . . . It was for thee the seed of Zeus,
Stout Herakles, and Leda’s twins, did choose
Strength-draining deeds, to spread abroad thy name:
Smit with the love of thee
Aias and Achilleus went smilingly
Down to Death’s portal . . . ”

Aristotle  , Hymn to virtue