Δισκοβόλος / Discobolus ( Discus Thrower )

Πειραματιζόμενος με την μυϊκή ανατομία 

Σχέδιο 14×20 εκ. με μολύβι B και 8B.