Γιγαντομαχία / Gigantomachy

Γιγαντομαχία βασισμένη στην παράσταση του Βωμού της Περγάμου. Ο Ζευς ετοιμάζεται να χτυπήσει έναν, εν μέρει, οφιόμορφο γίγαντα με το κεραυνείο του. Ακριβώς πάνω από τον ”κοσμοκράτορα” θεό, ο αετός του. Σ κ ί τ σ ο – σ π ο υ δ ή για το κυρίως έργο, μολύβια 6B/8B.
Διαστάσεις : 22 x 13 εκ.

Γιγαντομαχία / Gigantomachy

μελανομορφηΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ

ξκλ

   Ο Ποσειδώνας μάχεται κατά γιγάντων ,   βασισμένο σε μελανόμορφο κύλικα.

   Poseidon fighting the giants , based on an ancient greek black-figured kylix.

Γίγαντας Άγριος / Giant Agrius

Αγριος

Ο Άγριος ήταν ένας απο τους περίφημους Γίγαντες της ελληνικής μυθολογίας.Ηταν κατα το ήμισυ άνθρωπος και κατα το ήμισυ αρκούδα , απόγονος της Γαίας και του Ουρανού.Είχε έναν δίδυμο αδελφό , τον Ορειο.

Agrius was one of the so called Giants of greek mythology.He was half-human and half-bear , son of Gaia ( Earth ) and Uranus ( sky ).He had a twin brother , Oreius.