Γαία / Gaia

Προσωπογραφία της Γαίας, βασισμένη σε ερυθρόμορφο κρατήρα του 5ου αιώνα π.Χ.

Περί φυσιογνωμικής μελέτης:

Για την φυσιογνωμία της, ‘’δανείστηκα’’ στοιχεία από την προτομή της ιέρειας Αριστόνοης, όπως τους ανελκτήρες /ελάσσονες μύες στο ζυγωματικό, το εμφανές πηγούνι με το χαρακτηριστικό κοίλωμα ( λακάκι ) και φυσικά τους δακτύλιους της Αφροδίτης. Από εκεί και πέρα η δομή του προσώπου της ακολουθεί τους γενικούς κανόνες της ελληνιστικής μίμησης, με κάποιες διακριτικές πινελιές εκσυγχρονισμού φυσικά.

Περί ευρημάτων:

Ο προαναφερθείς κρατήρας βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Virginia, ενώ την προτομή της Αριστόνοης, μπορείτε να την δείτε στο Εθνικο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

* Έργο διαστάσεων 20 x 18 εκατοστών.

Σκηνή έμπνευσης:

Ζευς και Ησίοδος – ”Εργα και Ημέραι” / Zeus and Hesiod – ”Works and days”

ζευς36  Quote taken from Hesiod’s didactic poem ”Works and days”: — ” For upon the bounteous         earth Zeus has thrice ten thousand spirits, watchers of mortal men” — ( 252 – 253 )

Ζευς – Θεογονία / Zeus – Theogony

διας προσωπο4

 

” . . . ύστερα πάλι υμνούν το Δία , θεών και ανθρώπων τον πατέρα  , καθώς αρχίζουν , μα κι όταν τελειώνουν το τραγούδι τους οι θεές , πόσο καλύτερος είναι από τους θεούς και μέγιστος στην δύναμη του . . . ”                  

στ: 47-49

” . . . Secondly, they celebrate Zeus, father of gods and men, [corrupt line: The goddesses hymn beginning and ending song] so much is he the foremost of the gods and greatest in power . . . ”                  

Hesiod – Theogony  

l.l : 47-49

Ζευς – Έργα και ημέραι / Zeus – Works and days

ζευς βουνα 4

 

” . . . γιατί εύκολα αυτός δίνει τη δύναμη  , μα και εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει , εύκολα τον περιφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή , εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη  , ο Δίας που από ψηλά βροντά και κατοικεί στα υπέρτατα δώματα . . . ”

” . . . For easily he makes strong, and easily he brings the strong man low; easily he humbles the proud and raises the obscure, and easily he straightens the crooked and blasts the proud,Zeus who thunders aloft and has his dwelling most high . . . ”                                                                                                                                                    Hesiod – Works and days: ll. 5 – 8

Ζευς – Ησίοδος / Zeus – Hesiod

ζευς τιμωρος

” . . . σ’εκείνους όμως που τους νοιάζει η αδικία η κακή και τ’ άθλια έργα , ορίζει τιμωρία ο Ζευς που μακριά ηχεί , ο γιός του Κρόνου . . . ”                           στ. 238 –  239

” . . . But for those who practise violence and cruel deeds far-seeing Zeus, the son of Cronos, ordains a punishment . . . ”                  Hesiod , Works and Days : ll.   238 – 239

 

Κρόνος / Kronos ( Cronus )

κρονος 7

Ο Κρόνος ήταν ο βασιλιάς των Τιτάνων και πατέρας πολλών θεοτήτων και κυρίως του Δία. Κέρδισε τις μάχες του με όπλα του το δρεπάνι του και το θάρρος . Η Γαία, σύζυγος και  μητέρα του Ουρανού, ήταν η μητέρα όλων των Τιτάνων.Ο Ουρανός, φοβούμενος οτι ένας από τους απογόνους του θα ανέβει και θα τον καταστρέψει , φυλάκισε τα παιδιά του, μαζί με την Γαία.Ο Κρόνος ήταν ο νεότερος από τα παιδιά των τιτάνων του Ουρανού και της Γαίας, αλλά ο ισχυρότερος.Η Γαία δημιούργησε μια αδαμάντινη άρπη (δρεπάνι) για να σκοτώσει τον Ουρανό.Ο Κρόνος πήρε αυτό το όπλο και τον σκότωσε ευνουχίζοντας τον. Πήρε το μισό του Ουρανού και το πέταξε  στον Τάρταρο και το αλλο μισό σε μια λίμνη, που φρουρείται από τον Πόντο. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό των κυμάτων που δημιουργήθηκαν απο τα γεννητικά  όργανα του Ουρανού μετά τον  ακρωτηριασμό τους απο τον Κρόνο. Τελικά, η Γαία πήρε για σύζυγό της, τον Πόντο και ο Κρόνος είχε γίνει ο νέος βασιλιάς και άρχοντας του σύμπαντος.Ο Κρόνος έλαβε την Ρέα ως σύζυγό του και βασίλισσα. Η περίοδος της κυριαρχίας του ονομάστηκε ”Χρυσή εποχή”.

 

Kronos was the king of the titans, and father and grandfather to many of the gods, most notably Zeus.He won his battles with his weapons , his sickle and his courage.Gaia, Uranus’s wife and mother, was the mother of all Titans. Uranus, fearing one of his offspring would rise up and destroy him,  locked his children within Gaia.Kronοs was the youngest of the titan children of Uranus and Gaia, yet the strongest. Gaia had created a sickle from the strongest of flint to slay Uranus.Kronos took the sickle , hid till Ouranos  came down to earth and he slew him anyway.He took half of Uranus and threw him into Tartarus, the other in a pond, guarded by Pontus.Afterwards, Aphrodite was born of the foaming  of the pond.Eventually, Gaia took a new husband, Pontus and Kronos had become the new king and ruler of the universe.Kronos had taken Rhea as his wife and ruling queen.During that time, Kronos began naming his era of rule, “The Golden Age”, since all obeyed him.