Κρόνος / Kronos ( Cronus )

κρονος 7

Ο Κρόνος ήταν ο βασιλιάς των Τιτάνων και πατέρας πολλών θεοτήτων και κυρίως του Δία. Κέρδισε τις μάχες του με όπλα του το δρεπάνι του και το θάρρος . Η Γαία, σύζυγος και  μητέρα του Ουρανού, ήταν η μητέρα όλων των Τιτάνων.Ο Ουρανός, φοβούμενος οτι ένας από τους απογόνους του θα ανέβει και θα τον καταστρέψει , φυλάκισε τα παιδιά του, μαζί με την Γαία.Ο Κρόνος ήταν ο νεότερος από τα παιδιά των τιτάνων του Ουρανού και της Γαίας, αλλά ο ισχυρότερος.Η Γαία δημιούργησε μια αδαμάντινη άρπη (δρεπάνι) για να σκοτώσει τον Ουρανό.Ο Κρόνος πήρε αυτό το όπλο και τον σκότωσε ευνουχίζοντας τον. Πήρε το μισό του Ουρανού και το πέταξε  στον Τάρταρο και το αλλο μισό σε μια λίμνη, που φρουρείται από τον Πόντο. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό των κυμάτων που δημιουργήθηκαν απο τα γεννητικά  όργανα του Ουρανού μετά τον  ακρωτηριασμό τους απο τον Κρόνο. Τελικά, η Γαία πήρε για σύζυγό της, τον Πόντο και ο Κρόνος είχε γίνει ο νέος βασιλιάς και άρχοντας του σύμπαντος.Ο Κρόνος έλαβε την Ρέα ως σύζυγό του και βασίλισσα. Η περίοδος της κυριαρχίας του ονομάστηκε ”Χρυσή εποχή”.

 

Kronos was the king of the titans, and father and grandfather to many of the gods, most notably Zeus.He won his battles with his weapons , his sickle and his courage.Gaia, Uranus’s wife and mother, was the mother of all Titans. Uranus, fearing one of his offspring would rise up and destroy him,  locked his children within Gaia.Kronοs was the youngest of the titan children of Uranus and Gaia, yet the strongest. Gaia had created a sickle from the strongest of flint to slay Uranus.Kronos took the sickle , hid till Ouranos  came down to earth and he slew him anyway.He took half of Uranus and threw him into Tartarus, the other in a pond, guarded by Pontus.Afterwards, Aphrodite was born of the foaming  of the pond.Eventually, Gaia took a new husband, Pontus and Kronos had become the new king and ruler of the universe.Kronos had taken Rhea as his wife and ruling queen.During that time, Kronos began naming his era of rule, “The Golden Age”, since all obeyed him.

 

Advertisements

Κρόνος / Kronos ( Cronus)

Κρονος ΑΔΡ 2

 

Ο Κρόνος ήταν ο βασιλιάς των Τιτάνων και πατέρας πολλών θεοτήτων και κυρίως του Δία. Κέρδισε τις μάχες του με όπλα του το δρεπάνι του και το θάρρος . Η Γαία, σύζυγος και  μητέρα του Ουρανού, ήταν η μητέρα όλων των Τιτάνων.Ο Ουρανός, φοβούμενος οτι ένας από τους απογόνους του θα ανέβει και θα τον καταστρέψει , φυλάκισε τα παιδιά του, μαζί με την Γαία.Ο Κρόνος ήταν ο νεότερος από τα παιδιά των τιτάνων του Ουρανού και της Γαίας, αλλά ο ισχυρότερος.Η Γαία δημιούργησε μια αδαμάντινη άρπη (δρεπάνι) για να σκοτώσει τον Ουρανό.Ο Κρόνος πήρε αυτό το όπλο και τον σκότωσε ευνουχίζοντας τον. Πήρε το μισό του Ουρανού και το πέταξε  στον Τάρταρο και το άλλο μισό σε μια λίμνη, που φρουρείται από τον Πόντο. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό των κυμάτων που δημιουργήθηκαν απο τα γεννητικά  όργανα του Ουρανού μετά τον  ακρωτηριασμό τους απο τον Κρόνο. Τελικά, η Γαία πήρε για σύζυγό της, τον Πόντο και ο Κρόνος είχε γίνει ο νέος βασιλιάς και άρχοντας του σύμπαντος.Ο Κρόνος έλαβε την Ρέα ως σύζυγό του και βασίλισσα. Η περίοδος της κυριαρχίας του ονομάστηκε ”Χρυσή εποχή”.

 

Kronos was the king of the titans, and father and grandfather to many of the gods, most notably Zeus.He won his battles with his weapons , his sickle and his courage.Gaia, Uranus’s wife and mother, was the mother of all Titans. Uranus, fearing one of his offspring would rise up and destroy him,  locked his children within Gaia.Kronοs was the youngest of the titan children of Uranus and Gaia, yet the strongest. Gaia had created a sickle from the strongest of flint to slay Uranus.Kronos took the sickle , hid till Ouranos  came down to earth and he slew him anyway.He took half of Uranus and threw him into Tartarus, the other in a pond, guarded by Pontus.Afterwards, Aphrodite was born of the foaming  of the pond.Eventually, Gaia took a new husband, Pontus and Kronos had become the new king and ruler of the universe.Kronos had taken Rhea as his wife and ruling queen.During that time, Kronos began naming his era of rule, “The Golden Age”, since all obeyed him.