Αρειος Ζευς / Arius Zeus

Ο Αρειος Ζευς της αρχαίας Ηπείρου, σχέδιο με μολύβι.

Pencil painting featuring Arius Zeus of ancient Epirus. 

Ο Ηρακλής και οι Ολύμπιες στήλες / Herakles and the Olympian gates

ηρακλης δοκ

 

” . . . για χάρη σου του Δία, ο Ηρακλής, της Λήδας οι γιοί

πολλά υπέφεραν στους άθλους τους,

τη δύναμη σου θηρεύοντας,

από πόθο για σένα ο Αχιλλεύς και ο Αίας πήγαν στα δώματα του Άδη . . . ”        

Αριστοτέλης , Υμνος στην αρετή

 

” . . . It was for thee the seed of Zeus,
Stout Herakles, and Leda’s twins, did choose
Strength-draining deeds, to spread abroad thy name:
Smit with the love of thee
Aias and Achilleus went smilingly
Down to Death’s portal . . . ”

Aristotle  , Hymn to virtue