Πύρρος και Ηρακλής / Pyrrhus and Herakles ( Hercules )

 

 

Προτομή του Ηρακλή και του Πύρρου Α’ της Ηπείρου. Σκίτσο με μολυβι 5B/8B, διαστάσεις 20×15 εκ.

Πηγή έμπνευσης του έργου:

Ερυξ ( Erice ), πόλη της δυτικής Σικελίας, 278 π.Χ.. Πύρρος εναντίον Καρχηδονίων:

‘’…όταν ετοιμάστηκε ο στρατός, ( ο Πύρρος ) προχώρησε και έταξε στην Ηρακλή να τελέσει προ τιμήν του αγώνα και ευχαριστήρια θυσία, αν τον αναδείκνυε στους Έλληνες της Σικελίας αγωνιστή άξιο της γενιάς του και των μέχρι τότε πράξεων του. Έδωσε εντολή να σημάνουν οι σάλπιγγες και αφού σκόρπισε με βέλη τους βαρβάρους κι έφερε σκάλες ανέβηκε στα τείχη πρώτος αυτός. Εκεί πολλοί του αντιστάθηκαν αλλά χτυπώντας τους, άλλους γκρέμισε κάτω και μέσα από το τείχος και πολλούς σκότωσε γύρω του με το ξίφος. Ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα αλλά φάνηκε φοβερός στους εχθρούς του και έτσι απέδειξε ότι και ο Όμηρος πολύ σωστά είπε πως από τις αρετές μόνον η ανδρεία πολλές φορές χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις ενθουσιώδεις και μανιακές…’’

Πλούταρχος, ‘’Βίοι Παράλληλοι : Πύρρος- Μάριος’’

Advertisements

Βασιλική Φρουρά του Πύρρου/ Pyrrhus Royal Cavalry

Γρήγορο σκίτσο με σινική μελάνη, που απεικονίζει την Βασιλική Φρουρά του Πύρρου της Ηπείρου.

Quick sketch with indian ink,  depicting King Pyrrhus’s Royal Cavarly

Βασιλεύς Μολοσσός της Ηπείρου / King Molossus of Epirus

Ο Μολοσσός είναι βασιλιάς της ελληνικής μυθολογίας, γύρω στον 13 αιώνα π.Χ.. Εγγονός του Αχιλλέα, γιος του Νεοπτόλεμου και της Ανδρομάχης, ήταν βασιλιάς της Ηπείρου και ο γενάρχης της φυλής των Μολοσσών, οι οποίοι αποτέλεσαν την δυναστεία των Αιακιδών. Είχε πολλά αδέλφια, τον Πύρρο, τον Πίελο, τον Γένοο, τον Δωριέα, τον Αργο και τον Πέργαμο. Αποτέλεσε  τον 18o πρόγονο του Πύρρου της Ηπείρου.

Σκίτσο με μολύβι, 13×13 εκ.

Molossus is a king of Greek mythology , around 13th century BC. Achilles’ grandson, son of Neoptolemos and Andromache, was the king of Epirus and the tribal leader of the Molossians, who formed the Eacid dynasty. He had many brothers, Pyrros, Pielos, Genoos, Dorieus, Argos and Pergamos. He was the 18th ancestor of Pyrrhus I of Epirus.

Pencil sketch, 13×13 cm.

 

Pyrrhus Rex Epirotarum

Πύρρος Α’ ή Πύρρος ο ‘’Αετός’’, μέλος της δυναστείας των Αιακιδών, 20ος απόγονος του Αχιλλέα, ξάδελφος του Μ. Αλεξάνδρου, βασιλεύς της Ηπείρου για πάνω από 30 χρόνια, βασιλεύς της Σικελίας για 3 χρόνια και της Μακεδονίας για περίπου 4, συγγραφέας του στρατιωτικού συγγράμματος ”Τακτικά” και ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους της εκστρατείας της Μεγάλης Ελλάδος εναντίον της Ρώμης.

Pyrrhus I or Pyrrhus the ‘’Eagle’’, member of the royal Aeacid house, 20th descendant of Achilles, cousin of Alexander the Great, king of Epirus for more than 30 years, king of Sicily for 3 years and king of Macedonia for 4 years, author of the military book ‘’Tactics’’ and one of the strongest opponents of the military campaign of Magna Graecia against Rome.

 

Ιερό Αρείου Διος / Sanctuary of Arius Zeus

hellenic_art___antisthenes_philosophy_by_hellenicwarrior-d73nrty

 

Ναος 1

 

ναος 5

 

Φωτογραφία0526

 

Φωτογραφία0538Ο ναός βρίσκεται στην Ηπειρο λίγα χιλιόμετρα μακρυά από την πόλη των Ιωαννίνων, στους πρόποδες του λόφου Γαρδίκι , στην κορυφή του οποίου σώζεται μια περιτοιχισμένη ακρόπολη, πιθανότατα η αρχαία πόλη της Πασσαρώνας,  πρωτεύουσα των Μολοσσών. Κτίστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και το 167 π.Χ. καταστράφηκε από τον Αιμίλιο Παύλο, αλλά επισκευάστηκε και παρέμεινε σε χρήση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε, άγνωστο πότε ακριβώς, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο. Είναι περίπτερος ιωνικού ρυθμού με διαστάσεις 19,30 x 11 μ. με πρόναο και σηκό.  Σύμφωνα με την ανασκαφή, το πτερόν ( η’ περίστασις , δηλαδή το περιστύλιο του ναου ) αποτελούνταν από 6 x 11 κίονες, ενώ η δομή του πρόναου δείχνει ότι ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες.  Ηταν ίσως το επίσημο ιερό των Μολοσσών, όπου ο Αρειος Ζευς ( θεός του πολέμου  ) λατρευόταν.

 

The temple is located in the geographical region of Epirus , a few kilometers away from the city of Ioannina , at the foot of the Gardiki hill , on the top of which is preserved a walled acropolis, probably the ancient city of Passaron, the capital of the Molossians. The temple was built at the end of the 4th century B.C. In 167 B.C. It was destroyed by Aemilius Paulus, but was repaired and remained in use in the Roman period. The site was abandoned, unknown exactly when, and was later used as a cemetery.The temple (measuring 19.30 x 11 m.) is peripteral in Ionic order, with a pronaos and cella.  According to the excavation, the pteron consisted of 6 x 11 columns, while the structure of the pronaos shows that it was prostyle with four columns.This structure was probably the official sanctuary of the Molossians where Arius Zeus ( god of war ) was worshipped.